Posvet za županje in župane: Občine prihodnosti
Pomen znanosti, podjetništva in inovativnosti v prihodnjem razvoju slovenske družbe
Multikonferenca IS 2016
Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables
Nas narava lahko zapusti ali kaj so ekoremediacije?
Meroslovni laboratorij
Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property
Can you parametrize happiness
Atti Accademia Entomologia per approfondimenti su argomenti trattati nel corso
Fuchs seminar n.1