Jezikovni viri, odprta znanost in prihodnost slovenskega jezika v digitalni družbi
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Multikonferenca IS 2016
Introductory Statistics: OpenStax
Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje binarnosti
Principles of Computer System Design: An Introduction
Write Here, Right Now: An Interactive Introduction to Academic Writing and Research Authors
Virtualni studio SAZU | SAZU Virtual studio
Posvet za županje in župane: Občine prihodnosti
Communication at Work