Multikonferenca IS 2016
Drugi javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Podobnosti in razlike v razvoju dejavnikov za ustvarjanje konkurenčnih prednosti v družbi Krka d.d in Simobil d.d
Prekariat: Pravni obrazi prekariata
Peti javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Načini pridobivanja finančnih sredstev za zagon podjetja
Prvi javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Ali poznamo recept za izhod iz krize?
Začnimo pozitivno razmišljati tudi v organizacijah
Podjetništvo kot pot do uspeha