Bolonjski študij za kakovostno znanje
Peti javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Fakulteta za elektrotehniko med najboljšimi | Faculty of Electronical Engineering amongst the best
Čas krize ali vizije
Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje binarnosti
Načini pridobivanja finančnih sredstev za zagon podjetja
Multikonferenca IS 2016
Nacionalni interes: Oblikovati in izpeljati strategijo jutrišnjih zmagovalcev
Slavnostna akademija ob 60-letnici instituta »Jožef Stefan« s podelitvijo priznanj zlati znak Jožefa Stefana 2009
Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Maribor