Predstavitev aktivnosti OPSI
Slovensko-ruski poslovni klub v Moskvi
Predlog programske usmeritve za Laboratorij za umetno inteligenco
Vizualizacija odprtih podatkov
Gospodarske dejavnosti
Vloga Telekoma Slovenije v digitalizaciji
Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2019
Igra besed: od korpusnostatistične tipičnosti do mobilne zabave s slovenščino
Javni Poziv
Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU