Inovacijska nerazvitost Slovenije zaradi pomanjkanja inženirjev
Prebojniki na trgu: sanjaško drzna vizija, izostren čut za trg in vojaška disciplina izvedbe
Prvi javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Peti javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Internet, slon in šest slepih modrecev
Več-nivojski vidik družbene kompleksnosti in njen pomen za metodologijo družbenega raziskovanja - primer vrednotenja učinkov politik
Gradniki na poti uspešnega podjetja - odgovornost, učenje in obvladovanje sprememb
Sodelovanje akademske sfere z gospodarstvom
Čas krize ali vizije
Naj programi v letu 2005 | Best research programs of 2005