Predlog programske usmeritve za Laboratorij za umetno inteligenco
Ali lahko jezikovne podatke delimo in kako? Nacionalni in evropski pravni okviri
Semantični jezikovni viri in tehnologije: stanje slovenščine
Komunikacijska tehnologija in telefonija
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Strateški raziskovalni načrt (SRN) za večjezično Evropo
Multikonferenca IS 2016
Strojno učenje na velikih podatkih
Kvalitativno večparametrsko modeliranje in metoda DEX: včeraj, danes, jutri
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI