Razvoj novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja
Polimerno-dispergirani tekočekristalni elastomeri - odkritje nove vrste pametnih materialov
Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija "pametnih" novih materialov
Razvoj novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja
Nanomaker
Nanoparticles as drug delivery systems. The interaction with biomembrane models
Tehnološki preboj na področju dušenja vibracij, udarnih obremenitev in hrupa
Kako že od nekdaj otroci vzgajajo starše
Pametni biti
Atomistic Computer Modeling of Materials (SMA 5107)