Razvoj novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja
Polimerno-dispergirani tekočekristalni elastomeri - odkritje nove vrste pametnih materialov
Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija "pametnih" novih materialov
Razvoj novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja
Plenary Session: Interregional Cooperation on OER
Nanomaker
Fotonika
Opening Statements
Nanoparticles as drug delivery systems. The interaction with biomembrane models
Tehnološki preboj na področju dušenja vibracij, udarnih obremenitev in hrupa