Nenavadne zgodbe o Skopolijevem gorskem škržadu
Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev
Costantino
Guía para el paquete de contenido “La selva tropical” para pizarras digitales interactivas
Effective Heuristics and Belief Tracking for Planning with Incomplete Information
Oltre la medicalizzazione: riprendersi l'educazione a cura di Alain Goussot
Searching for innovative biological drugs
El juego de rol “Selva tropical”: ¿proteger o explotar?
Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah
Pogovor o knjigi Mon cher ami: neobjavljena pisma Srečku Kosovelu (Goriška Mohorjeva družba, 2007)