Bio- and Cheminformatics Methods for Mode of Action Analysis
Elevator pitch session 1
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti
Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI
Predstavitev najboljših video posnetkov
NMC Horizon Report 2014 K12
Predstavitev najboljših video posnetkov
Astronomy: OpenStax
University Physics Volume 3: OpenStax
Anatomy & Physiology: OpenStax