Pozdravni nagovor
Pozdravni nagovor župana Ljubljane
Pozdravni govor moderatorja
Narativnost in dekadenca v Cankarjevih Dunajskih večerih
Svečana otvoritev
Zaljubljeni do ušes in še čez: Eros v slovenski frazeologiji
Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU
Pozdravni nagovori
Pozdravni nagovor
Pozdravni nagovor