Narativnost in dekadenca v Cankarjevih Dunajskih večerih
Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU
Uvodni nagovor
Mapping of hemoglobin residuals in erythrocyte ghosts using two photon excited fluorescence microscopy
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
Nagovor / Honorary Speech
The Architecture of the Counter-Measure
Slavnostni nagovor
Pozdravni nagovor župana Ljubljane
Otvoritev konference z uvodnimi nagovor