Use and Evaluation of Wordnets as Lexicographical Resources
LEX2: Lexonomy
Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919
In Praise of Simplicity: Lexicographic Lightweight Markup Language
LEX 1/3 infrastructure
Critical Thinking
Knowledge Integration for Disease Characterization: A Breast Cancer Example
Napovedovanje naglasa slovenskih besed z metodami strojnega učenja
Ustanovitev Filozofske fakultete in kratek oris njene stoletne zgodovine
Slovensko-ruski poslovni klub v Moskvi