Posodabljanje učnih načrtov kot stalna praksa sodobnih šolskih sistemov / Modernizing Curricula in Terms of Permanent Practice of Contemporary Education Systems
Pozdravni govor moderatorja
Čas krize ali vizije
Materiali še kar osvajajo svet
Pogledi generacije starejših in mlajših na aktualna vprašanja
Posamezniki in organizacije 21.stoletja
Uvodni nagovor direktorja IJS
Drugi javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Peti javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja
Razprava o razsežnostih sporazuma ACTA