Razmere v znanosti in visokem šolstvu – predvsem preko analize plač
Robotsko učenje in planiranje potiskanja predmetov
HLA antigeni in tkivna skadnost
Capitolo 8
Entity Deduplication on Scholarlydata
Panel: The Future of Proceedings Publication: the Perspective of the Semantic Web Community
ENERGIA Cap.III°.6
ESWC Opening Ceremony
L. 7 agosto 1990, n. 241
Methods for Intrinsic Evaluation of Links in the Web of Data