Nanomaziva in nanocevke ter varnost nanotehnologij
Pot v nanoelektroniko in trendi tehnološkega razvoja sončnih celic novih generacij
Obeti nanotehnologij in varnost nanodelcev
Obeti nanotehnologij in varnost nanodelcev
Nanomaziva in nanocevke ter varnost nanotehnologij
Nanocevke in dolge verige
Polimerni nanokompozit z MoS2 nanocevkami z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi
Varnost kritične infrastrukture
Fotonika
Nanotehnologija in tribologija